Groepsbehandeling

Wij bieden een Cognitieve Gedragstherapeutische Groepstherapie aan om de contacten met anderen beter te laten verlopen en kinderen meer zelfvertrouwen te laten ontwikkelen. De therapie richt zich op kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 8 à 9 jaar en van 9 à 10 t/m 12 jaar en wordt bij voldoende aanmelding in het voor- en najaar gegeven. De groep bestaat uit vier tot acht kinderen. Er zijn in totaal 10 bijeenkomsten. Ouders kunnen halverwege en aan het einde een evaluatie- of oudergesprek aanvragen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: kennismaken met andere kinderen, een gesprekje voeren, vragen of je mee mag doen, ‘nee’ zeggen, omgaan met kritiek, pesten en met situaties waarin kinderen last van elkaar ondervinden.

De gemeente komt vaak in de kosten tegemoet. U kunt dit overleggen met de behandelaar.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat. Na aanmelding vindt er een intake plaats met zowel de ouders als het kind, op basis waarvan wordt bekeken of uw zoon/dochter van deze groepstherapie kan profiteren.