Visie

In onze praktijk wordt psychologische behandeling en psychotherapie gezien als een manier om cliënten (en hun ouders) weer in hun eigen kracht zetten en de eigen autonomie / zelfstandigheid te stimuleren en te bevorderen. Wij werken in gesprekken samen met cliënten aan het inzicht krijgen in hun klachten en problemen, aan het opheffen of verminderen van hun klachten, het accepteren van gevoelens en/of het veranderen van gedrag in een door hen gewenste richting. Wij verwachten dat cliënten zich daarbij inzetten voor hun aandeel van dit proces, aangezien dit een belangrijk onderdeel is voor het behandel- en veranderproces. De therapeut helpt de cliënt bij het op gang brengen van het gestagneerde proces waarbij de therapeut zorg draagt voor een veilige behandelrelatie en behandelsetting.