Medewerkers

Praktijkhouders/behandelaren:
Drs. V.J.F. Russo-Wolfs (Vivianne)
Praktijkeigenaar DKH jeugd-plus
GZ-psycholoog
BIG 790 634 867 25
eerstelijnspsycholoog
kinder- en jeugdpsycholoog NIP
cognitief gedragstherapeut
psychotherapeute (K&J) 
BIG 990 634 867 16
specialisaties: ouderbegeleiding,
kinderen en adolescenten, EMDR (K&J)
Lidmaatschap:
VEN (EMDR vereniging), NIP,
LVVP (gevisiteerd in 2023, geldig t/m 2028) Certificaat LVVP Praktijkvisitatie drs. V.J.F. Russo-Wolfs
Kwaliteitsstatuut: 2022 Kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigde drs. V.J.F. Russo-Wolfs

Werkdagen: ma: Bemmel, di+woe: Lent, do: praktijkmanagementtaken

Drs. H.M.J.F. Kelleners (Heidi)
Praktijkeigenaar DKH jeugd-plus
GZ-psycholoog Kind & Jeugd
BIG 399 191 447 25
specialisaties: kinderen en adolescenten,
ouderbegeleiding, EMDR (K&J).
Lidmaatschap: NIP

Werkdagen: ma+di: Boog Lent, woe: Bemmel, do: praktijkmanagementtaken

Overige behandelaren:
Drs. A.E. van der Wal (Astrid)
GZ-psycholoog BIG 099 139 250 25
kinder- en jeugdpsycholoog NIP
specialisaties: kinderen, adolescenten, (jong-)volwassenen, ouderbegeleiding.
Angst- en stemmingsproblematiek, trauma en stressor gerelateerde problematiek en postpartum depressieve klachten.
Therapeutisch kader: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychodynamische therapie, cliëntgerichte therapie, EMDR en schematherapie
Werkdagen: ma+woe+vr: Lent, di: Bemmel

J. Buursema-Grave MSc. (Judith)
GZ-Psycholoog
Cognitief Gedragstherapeut VGCt
BIG: 19925503625
specialisatie: volwassenen, CGT, EMDR, schematherapie, psychische klachten in de perinatale fase (van kinderwens tot ouderschap)
Lidmaatschap: VGCT, LVVP, Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap
Werkdagen: di+do+vr: Lent
Drs. L.M. Franse (Lilian)
Psycholoog psychotherapeut BIG 499 206 967 16
Lidmaatschappen: VGCT, NIP
Specialisaties: volwassenen, Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, Psychodynamische therapie
Werkdagen: woe+vr: Lent
Drs. J.M. van Krimpen (Jelle)
GZ-psycholoog
BIG 899 177 467 25
Lidmaatschap: VGCT, LVVP
specialisatie: volwassenen, CGT, ACT, schematherapie, EMDR
Werkdagen: dinm+woe+donm: Lent

Drs. M.C.J. Andriessen (Mariette)
GZ-psycholoog
BIG 790 615 666 25
Werkdagen: di+vr: Lent
Specialisaties: volwassenen, relatietherapie, cliëntgerichte gesprekken, cognitieve gedragstherapie

P. Eiland MSc (Philip):
GZ psycholoog
BIG 499 307 351 25
Lidmaatschap NIP
Stagebegeleider VO
Werkdagen: di+do: Lent, woe: Bemmel
ma: docentschap aan de RU (afdeling klinische psychologie)
Specialisatie: volwassenen
Therapeutisch kader: CGT, EMDR, Psychodynamisch, Interpersoonlijk/Clientgericht, Groepstraining en Psychodiagnostiek (RB/ coördinator)

R. Berkvens (Renske)
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Werkdagen: ma+woe+vr: Lent, di: Bemmel

J. Holtland (Josanne)
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Werkdagen: di: Bemmel, do+vr: Lent

B. Becker (Bart)
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Werkdag: vr: Lent


R. van der Veen (Rita)
Psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog
Lidmaatschap NIP
Therapeutisch kader: cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, cliëntgerichte therapie.
Werkdagen: di+woe: Lent, do: BemmelOnze stagiaire(s):

Van februari t/m juni 2024 zijn onze stagiaires (masterstudenten gezondheidspsychologie):

Donna Villevoye en Laura Robins – stagiaires kind&jeugd

Kristen Bouland en Marise Raaijman – stagiaires volwassenen

Secretariaat:

Susan Colley, Arja Storm van Leeuwen, Dagmar Blom