Klachtenprocedure

Intern klachtenbeleid

Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om deze met ons te bespreken. Probeer in eerste instantie te overleggen met uw eigen psycholoog. Komt u er samen niet uit, dan kunt u verzoeken om een gesprek met één van de praktijkhouders: mevr. Kelleners en mevr. Russo-Wolfs. 

Wij vertrouwen erop dat er op deze manier een goede oplossing voor uw vraag of klacht gevonden kan worden.

Mocht dit echter niet het geval zijn of bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, dan is er
altijd nog de mogelijkheid u te wenden tot de officiële organen en
verenigingen waar wij bij aangesloten zijn (NIP en LVVP), en gebruik
te maken van de officiële klachtenprocedures. 

Onze lidmaatschappen treft u aan op onze website onder het kopje ‘algemene informatie’, ‘registratie en kwaliteit’.

Wanneer uw klacht een jeugdzorg traject betreft, zijn we verplicht uw klacht bij de betreffende gemeente te melden.

Check evt ook: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar via LVVP

Cliënten onder de 18 (of hun ouders) kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ (de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp). Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site een klachtenformulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het AKJ (https://www.akj.nl).

Klachtenregeling jongeren onder 18 jaar: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar/

Klachtenregeling boven 18 jaar via LVVP

Klachtenregeling 18+: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/