Kind en jeugd

Kinderen kunnen ook problemen hebben…

Je kunt bij ons dan ook terecht voor zowel behandeling als diagnostisch onderzoek!

Het gaat al een tijdje niet zo goed en het lukt je niet er in je eentje uit te komen. Misschien weet je wat er aan de hand is, misschien ook niet. Een psycholoog kan je helpen om te ontdekken wat het probleem is en kan je helpen om het samen op te lossen.

Vaak komen jullie als gezin/ouders er zelf even niet uit. Wat kan er aan de hand zijn?

Niet lekker in je vel zitten: je ongelukkig voelen, nergens zin in hebben, snel boos op anderen zijn, het idee dat alles tegen zit, denken dat je niets goed doet.

Bang zijn: Je voelt je zenuwachtig of bang en je maakt je zorgen dat er erge dingen kunnen gebeuren (bijvoorbeeld dat er iets met jou of je ouders gebeurt), je bent bang dat je slechte cijfers haalt, bang om naar school te gaan of bang dat anderen je niet leuk of aardig vinden.

Gedragsproblemen: stil zitten en concentreren is moeilijk, je bent met alles tegelijk bezig, je bent vaak boos of driftig, scheldt anderen uit, liegt of maakt dingen kapot.

Problemen met andere kinderen: je voelt je alleen, je wordt gepest of buitengesloten, misschien vind je het moeilijk om vrienden te maken.

Lichamelijke klachten: hoofd- en buikpijn, duizeligheid.

Problemen op school: je haalt slechte cijfers, hebt moeite met je concentreren, zit vaak te wiebelen op je stoel of hebt vaak ruzie met de leerkracht.

Problemen met slapen: het kan lang duren voordat je inslaapt, misschien heb je nachtmerries of vind je het eng om in je eigen bed te slapen.

Problemen met eten: je hebt geen trek meer in eten, je eet teveel of te weinig.

Problemen met zindelijkheid: sommige kinderen plassen of poepen bijvoorbeeld in hun broek of in hun bed.

Problemen in het gezin: je ouders zijn gescheiden en je hebt hier moeite mee, je kunt het niet goed vinden met je ouders of met je broers en zussen, je vader of je moeder is overleden of je hebt er moeite mee dat je geadopteerd bent.

Verder kun je ook denken aan onderzoek naar ADHD, Autisme spectrum stoornis, intelligentie, en persoonlijkheid.

Voor ouders

Problemen in de opvoeding: ouders kunnen vragen hebben over hoe zij hun kinderen het beste kunnen helpen bij het opgroeien. Zij kunnen zich bij ons aanmelden als zij vragen hebben over hun zoon of dochter (indien jonger dan 16 jaar) of als zij vragen hebben over de manier waarop zij met hen omgaan.

De eerste stap is dat er een afspraak voor een eerste gesprek (intake) wordt gemaakt. Als wij je kunnen helpen, zijn er soms nog een paar gesprekken of een onderzoek nodig om goed uit te zoeken wat er aan de hand is. Daarna maken wij een plan om jou en ook je ouders te helpen.

Speltherapie: met behulp van spel en speelgoed kunnen kinderen leren hun problemen te begrijpen en op te lossen en moeilijke gebeurtenissen waarmee ze zitten te verwerken.

Gesprekstherapie: door middel van gesprekken kunnen wij luisteren naar wat je bezighoudt, kun je erachter komen wat er aan de hand is, wat voor iemand je bent en er wordt naar oplossingen gezocht.

Ouderbegeleiding: vaak zijn er ook gesprekken met de ouders en wordt er samen met hen aan de problemen gewerkt. Soms is het ook mogelijk het kind te helpen door alleen met de ouders te werken. Wat jij ons vertelt, zal alleen met jouw toestemming met je ouders worden besproken.

Gezinsgesprekken: in deze gesprekken kunnen gezamenlijke problemen worden besproken en opgelost. De manier waarop jullie met elkaar praten en omgaan, kan aan bod komen.

Groepstherapie: soms leren kinderen en ouders meer als zij samen met anderen zijn die ongeveer hetzelfde probleem hebben. Te denken valt aan een sociaalvaardigheidstherapie of aan een oudercursus. Dit kan alleen als er voldoende aanmeldingen zijn.

Een gesprek duurt maximaal 45 minuten. Wat je aan ons vertelt is vertrouwelijk.

Wij zijn aangesloten bij de vrijgevestige jeugdggz nijmegenkinder- en jeugdpraktijken regio Arnhem en Go! gezond onderweg