Huisregels

Zoals overal waar gewerkt wordt, gelden er ook bij ons regels die ervoor moeten zorgen dat één en ander zo soepel mogelijk verloopt. De huisregels zijn van toepassing op iedereen die bij ons in behandeling is.

Vaststellen identiteit

Wij zijn verplicht bij een eerste afspraak met u te controleren of u bent wie u zegt dat u bent, met andere woorden, wij moeten uw identiteit vaststellen. U dient daarom een identiteitsbewijs mee te nemen voor uw intakegesprek. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een ingeplande (online)afspraak (intake of consult) af wilt zeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te doen. Wanneer de afspraak op maandag valt, geldt hetzelfde. Een e-mail geldt alleen in het weekend als juiste afmelding. Indien u zich minder dan 24 uur van tevoren afmeldt, wordt de voor u gereserveerde tijd deels door ons in rekening gebracht, te weten 50 euro. De gemeente/zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet, u krijgt zelf een rekening. Dit geldt in alle gevallen, dus ook als u onverhoopt ziek mocht worden. De reden hiervan is, dat een psycholoog op u zit te wachten en daar voor ons de gewone praktijkkosten mee zijn gemoeid.

Behandeling stoppen

Wanneer u wilt stoppen met de behandeling, gaan wij ervan uit dat u dit met uw behandelaar bespreekt in een persoonlijk gesprek. Het is belangrijk aandacht te schenken aan afscheid nemen en belangrijke periodes op een goede manier af te sluiten. Ook is het soms zo, dat cliënten op een bepaald moment in de behandeling de neiging hebben te stoppen, terwijl men juist voor een belangrijke doorbraak staat. De spanning en angst die dit oproept kan, na dit besproken te hebben, verminderen en juist zorgen voor vooruitgang.

Kinderen meebrengen

Wij verzoeken u geen kinderen mee naar de praktijk te nemen die geen rol spelen in de behandeling. In de wachtkamer hebben wij geen faciliteiten om kinderen langere tijd bezig te houden. In de sessie zelf kunt u als volwassen cliënt niet toekomen aan uzelf en uw problemen als uw kinderen erbij aanwezig zijn. Uiteraard ligt dit anders als uw kind zelf in behandeling is of als het hele gezin samen in behandeling is.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons dienen bij binnenkomst in onze wachtkamer uitgezet te worden en gedurende uw aanwezigheid op de praktijk uit te blijven. In de wachtkamer stoort u mogelijk andere cliënten als u zou telefoneren. In de spreekkamers willen wij een atmosfeer creëren waarin de aandacht volledig gericht kan worden op uw redenen van komst. Zelf nemen wij ook geen telefoon aan gedurende het gesprek dat wij met u hebben.

Roken

Er wordt niet gerookt op de psychologenpraktijk.